Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Apie projektą

Projektą „ Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas“ įgyvendina Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus etninės kultūros centru. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.  Projektas sumanytas, siekiant paskatinti nevyriausybinių organizatorių sektorių, (profesines sąjungas, asociacijas,  folkloro grupes, vietos bendruomenes, tautines bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitas visuomenines organizacijas ir įstaigas), veikiantį etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo srityje, keistis informacija, lengviau rasti partnerius galimiems nacionalinio ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimo projektams.  

Projekto tikslai

  • informacinis – sukurti duomenų bazę, kurioje bus galima susipažinti su Vilniaus apskrities NVO, veikiančiomis nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje, vykdančiomis edukacijas ar rengiančiomis mokymus, tradicines šventes, kt. renginius bei projektus.
  • tinklaveikos – skatinti nematerialaus kultūros paveldo srityje veikiančias organizacijas jungtis į bendrą platformą, kurti bendras tikslus turinčius ir viename sektoriuje veikiančius organizacijų tinklus, asociacijas(-as).

Prenumeruokite naujienlaiškį