Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Šiuo metu bazėje: 85 organizacijos

  • Adresas:
  • Telefonas: +37060084217
  • El. paštas: jeruzalesbc@gmail.com
  • Interneto svetainė: Nuoroda
  • Veiklos sritis: Vietos bendruomenių stiprinimas
    Renginių organizavimas
  • Steigimo metai: 2003
  • Organizacijos tipas:

Apie organizaciją

Jeruzalės bendruomenės centras vienija Vilniaus m. Jeruzalės ir gretimų mikrorajonų teritorijų gyventojus, taip pat  atstovauja Jeruzalės bendruomenei vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, skatina pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, siekia tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. Pagrindinė bendruomenės veikla – projektai ir darbai, suteikiantys apčiuopiamą naudą, gerinantys gyvenamąją aplinką, teikiantys savirealizacijos galimybes, puoselėjantys bendruomeniškumą, pilietiškumą, sąmoningumą ir bendravimą.

Projektai

Laimėjus Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą įgyvendintas projektas „Sportuojanti Jeruzalės bendruomenė“ (2017). Progimnazijos aktų salėje vyko sąmoningo kvėpavimo, laikyseną lavinančios mankštos ir kt., o gamtoje – užsiėmimai šiaurietiško ėjimo lazdomis.
„Jeruzalės LOGO“ (2017) įgyvendintas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, juo siekta nustatyti Jeruzalės gyventojo identitetą, sukurti bendruomenės logotipą, vėliavą ir kitą atributiką, skatinti gyventojus įsitraukti į bendruomenės veiklą ir stiprinti jos gretas. Vyko meninių darbų konkursas, apklausos, sukurta Jeruzalės bendruomenės centro svetainė (http://jeruzalesbendruomene.lt/), parengtos knygelės (http://tiny.lt/z8punyn).
Bendradarbiaujant su Asociacija „JCI Sostinė“ parengta Kultūrinės ir ekologinės saviugdos bei bendruomeniškumo skatinimo programa „Pamilk Jeruzalę“. Veikla, vykusia 2018 m. liepos–lapkričio mėn., siekta įtraukti Jeruzalės ir aplinkinių mikrorajonų gyventojus į bendruomenės veiklą, užmegzti glaudesni ryšiai su socialiai jautriomis grupėmis (Jeruzalės progimnazija, Jeruzalės senjorų socialinės globos namais), Vilniaus m. veikiančiomis savanorių organizacijomis (Asociacija „JCI Sostinė“, JŽO ir kt.), stiprintas kultūrinis, istorinis, ekologinis Jeruzalės identitetas.
Projektas „Mes KarTu 2018“ finansuotas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Organizuojant Jeruzalės mikrorajono, Jeruzalės ežerėlio parko tvarkymo, bendruomenės sutelktumo, aktualiausių įsisenėjusių problemų identifikavimo darbus bendruomenės nariai ir vietos verslininkai dalyvavo Kontaktų vakare, vyko diskusijos, apklausos, organizuota šventė, kurioje bendruomenei pristatytos pagrindinės Jeruzalės mikrorajono ir bendruomenės problemos. Kartu su Verkių seniūnija ir Baltupių bendruomene organizuota Kalėdų šventė Jeruzalėje.

Prenumeruokite naujienlaiškį