Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas

Kvietimas pateikti duomenis katalogui

Kviečiame Vilniaus apskrities (Elektrėnų, Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų savivaldybių bei seniūnijų) nevyriausybines organizacijas, veikiančias nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje, pateikti duomenis nekomercinio pobūdžio NVO katalogui, kuriame lietuvių ir anglų kalbomis bus skelbiama pagrindinė informacija apie organizaciją ir jos vykdomą veiklą.

Trumpai apie projektą

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) skatinimas

Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus etninės kultūros centru, finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektas sumanytas siekiant paskatinti nevyriausybinių organizatorių (NVO) sektorių, veikiantį nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje (profesines sąjungas, asociacijas, folkloro grupes, vietos bendruomenes, tautines bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitas visuomenines organizacijas ir įstaigas), keistis informacija, padėti lengviau rasti partnerius galimiems nacionalinio ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimo projektams. Parengto katalogo viešas pristatymas planuojamas 2019 m. gruodžio mėnesį.

Projekto tikslai:

Informacinis – sukurti duomenų bazę, kurioje bus galima susipažinti su Vilniaus apskrities NVO, veikiančiomis nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje, vykdančiomis edukacijas ar rengiančiomis mokymus, tradicines šventes, kitus renginius bei projektus;

Tinklaveikos – skatinti nematerialaus kultūros paveldo srityje veikiančias organizacijas jungtis į bendrą platformą, kurti bendrus tikslus turinčius ir viename sektoriuje veikiančius organizacijų tinklus, asociacijas.

Tikimės, kad šis katalogas prisidės prie nevyriausybinių organizacijų, veikiančių nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros srityje, skatinimo aktyviau įsijungti į bendradarbiavimo veiklas, taip pat prie informacijos sklaidos.

Tai bandomasis projektas, jo pagrindu vėliau galėtų būti sukurtos kitų Lietuvos apskričių duomenų bazės.

Pateikite duomenis katalogui

Maloniai prašome organizacijas užpildyti anketas ir jas pateikti iki š. m. rugpjūčio 16 d.

Pagrindiniai organizacijos duomenys

Veiklos sritis

Organizacijos prisistatymas / apie organizaciją (ne daugiau kaip 200 žodžių)

Įgyvendinti projektai, ryškiausios veiklos per paskutinius 5 metus (ne daugiau kaip 200 žodžių)

Pasirinkti
Pasirinkti
Pasirinkti
Pasirinkti
Pasirinkti

Ar domina nacionalinio lygmens bendradarbiavimo projektai, partnerystės?

Ar domina tarptautinio lygmens bendradarbiavimo projektai, partnerystės?