Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Folkloro ansamblis „Dijūta“

  • Adresas: Kaniaviškių g. 13-1, 11311 Vilnius
  • Telefonas: +37068016645
  • El. paštas: ruta.simonyte@gmail.com
  • Veiklos sritis: Kultūrinis švietimas, edukacija, mokymai
    Kita
  • Teisinė forma: Asociacija
  • Steigimo metai: 1979
  • Organizacijos tipas: Ansamblis, kapela, meno kolektyvas

Apie organizaciją

Folkloro ansamblis „Dijūta“ – vienas seniausių ir geriausių (A kategorijos) Vilniaus ansamblių. 1979 m. įkurtas kaip Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis, 1989 m. pavadintas „Dijūta“, o nuo 2009 m. yra nepriklausomas Vilniaus miesto folkloro kolektyvas. Jo tikslas – išlaikyti ir propaguoti lietuvių folklorą, kaip vieną pagrindinių tautinio identiteto dalių, ir skleisti etninės kultūros paveldą – autentišką liaudies kūrybą, išryškinti jos regioninius bruožus. Ansamblis yra parengęs daug Lietuvos regionų, lietuvių išeivių liaudies dainų, instrumentinės muzikos, papročių programų, jos paįvairintos tarmiškai sekamomis pasakomis, sakmėmis, patarlėmis ir kt. Jo atliekamos dainos ir instrumentinė muzika nuolat lydi naujų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinių pristatymus. Repertuare reikšmingą vietą užima senieji tradiciniai folkloro žanrai: dainuojamos ir šokamos sutartinės ir senaisiais muzikos instrumentais – skudučiais, ragais, daudytėmis, lamzdeliais, birbynėmis ir kanklėmis – atliekama archajiška polifoninė muzika. Didelis dėmesys skiriamas ir vėlyvesnei instrumentinei muzikai. „Dijūtos“ kapeloje grojama smuiku, basetle, bandonija, Peterburgo armonika, būgnu. Ansamblis yra išleidęs garso kasetę „Dijūta“ (1993), garso albumą „Unksti rytėlio“ (2000), dvigubą garso albumą „Dai lakštava lakštuote“ (2017), sukurtas muzikinis videofilmas „Dijūta“ (režisierius ir operatorius Saulius Beržinis) (2003). 2011 m. „Dijūta“ ir jos vadovė dr. Rūta Žarskienė už autentiško folkloro perėmimą, sklaidą, aktyvią veiklą yra pelnęs geriausio miesto folkloro ansamblio ir vadovo vardą bei „Aukso paukštę“.

Projektai

2013–2014 m., minint 1863–1864 m. sukilimo metines, parengta į Čiornaja Padiną (Saratovo sr., Rusijos Federacija) ištremtų lietuvių tautosakos programa su istoriniais Gražinos Kadžytės komentarais.
2014 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės folkloro dienai „Laimė laimužė“ parengta programa „Laiškai iš Amerikos. Emigrantų tautosaka, 1949–1951 m. dr. Jono Balio užrašyta iš JAV gyvenančių lietuvių“.
2017 m. parengta poeto Kazio Bradūno 100-čiui skirta Bradūnų šeimoje dainuotų literatūrinių ir senųjų liaudies dainų programa, nufilmuota LRT Zitos Kelmickaitės laidoje „Ryto suktinis“. Su šia programa 2017 m. daug koncertuota Vilniuje, taip pat kitose Lietuvos vietovėse.
2018 m. surengti albumo „Dai lakštava lakštuote“ pristatymo koncertai, radijo laidos, koncertuota su K. Bradūno ir kitomis programomis, dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“.
2019 m. programa „Daina Kazio Bradūno gyvenime ir šeimoje“ įrašyta profesionalioje garso įrašų studijoje (garso rež. Giedrius Klimka), filmuotasi LRT laidoje „Duokim garo“, dalyvauta Beneliukso lietuvių organizuotoje Joninių-Rasų šventėje Ardėnų kalnuose, Prancūzijoje.

Prenumeruokite naujienlaiškį