Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Šiuo metu bazėje: 85 organizacijos

  • Adresas: M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
  • Telefonas: +37064566400
  • El. paštas: lekus2014@gmail.com
  • Interneto svetainė: Nuoroda
  • Veiklos sritis: Pilietinės iniciatyvos
    Renginių organizavimas
  • Steigimo metai: 2014
  • Organizacijos tipas:

Apie organizaciją

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS) – nepolitinė, savanoriška, visuomeninė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – telkti etninės kultūros ugdytojus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformalaus švietimo pedagogus, aukštųjų mokyklų dėstytojus ir studentus, mokslininkus, edukacine veikla užsiimančius kultūros įstaigų darbuotojus, verslininkus ir kitus suinteresuotuosius asmenis) bendrai veiklai, siekiant etninės kultūros ugdymo plėtros ir tobulinimo, tautinės savimonės ir savigarbos puoselėjimo, skleidžiant etninės kultūros suvokimą, tradicines dorovines ir moralines vertybes. Uždaviniai ir veiklos sritys: koordinuoti LEKUS narių veiklą, atstovauti jiems įvairiuose renginiuose ir sąjungose, bendradarbiauti su valdžios institucijomis, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomenės informavimo priemonių valdytojais ir kitomis institucijomis bei organizacijomis; vykdyti etnokultūrinę mokslinę, mokomąją ir šviečiamąją veiklą, teikti siūlymus, vykdyti ekspertavimo veiklą etninės kultūros ugdymo srityje; skatinti naujas etninės kultūros ugdymo(si) metodikas, skleisti gerąją patirtį ir kt. Aktyviai bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centru kuriant metodinę medžiagą etnokultūriniam ugdymui.

Projektai

Projektai: „Cykioj dūšioj dzidelė širdzis“ (2014); „Kelionė po Lietuvą“ (2015); vaizduojamojo meno konkursas „Mano piliakalnis“ (2017); projektas „Lekionė po Lietuvą“ (2017), skirtas išnykusių vietovardžių įpaminklinimui; „Lietuvių etninės kultūros atspindžiai fotografijoje“ (2018); pirmoji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (2019); „Keliauk Lietuvoje“ (2019).

Prenumeruokite naujienlaiškį