Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

 • Adresas: Karaimų g. 41, 21104 Trakai
 • Telefonas: +37069827197
 • El. paštas: trakukrastas@gmail.com
 • Interneto svetainė: Nuoroda
 • Veiklos sritis: Nematerialaus kultūros paveldo / tradicinės kultūros puoselėjimas ir populiarinimas
  Pilietinės iniciatyvos
  Vietos bendruomenių stiprinimas
 • Steigimo metai: 2009
 • Organizacijos tipas: Profesinė kūrybinė sąjunga

Apie organizaciją

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija pagal savo įstatų 3 punktą „yra savarankiška, savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė Lietuvos organizacija, atstovaujanti ir vienijanti Lietuvos teritorijoje veikiančius juridinius ir fizinius asmenis, puoselėjančius amatų tradicijas, ūkio produktų kūrimą, veikiančius kultūros, švietimo srityse Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir galinčius realizuoti pateiktus veiklos statusą atitinkančius tikslus, uždavinius bei siekti tinkamų rezultatų“. Nuo 2008 m. veikianti asociacija yra kolegialiai valdoma organizacija, turinti trims metams renkamą 5 asmenų valdybą ir pirmininką. Asociacija skleidžia žinias apie Trakų r. tautinį, istorinį ir kultūrinį paveldą, skatina tautinio paveldo produktų sertifikavimą Trakų r., buria rajono amatininkus, kelia jų kvalifikaciją, ugdo žinias, padeda ugdyti jų verslumą užsiimant tradicinių amatų paslaugomis ar parduodant sukurtus gaminius. Taip pat bendradarbiauja su krašte gyvenančių tautinių mažumų bendruomenėmis bei sudaro sąlygas puoselėti savo kultūrą, tradicijas ir amatus. Asociacija vienija Trakų r. dirbančius amatininkus ir meistrus, šiuo metu joje yra 45 fiziniai ir juridiniai asmenys.

Projektai

Įgyvendina projektus: Trakų kraštas LT (trakukrastas.lt), „Šimtmečio delnuose“, „Kultūrinis, kulinarinis kaimo turizmo vystymas perimant Prancūzijos patirtį, įgūdžių ugdymas ir patirties sklaida“.
Organizuoja tradiciniais tapusius Trakų renginius: Užgavėnės Trakuose (nuo 2009), Rotušės turgus Trakų miesto šventės metu (nuo 2009), Kopūstinės kermošius – Žolinė Trakuose (nuo 2009), Labdaros akcija „Su Kalėdų dvasia dovanokim vaikams gėrį, džiaugsmą ir šypsenas!“ (nuo 2014).
Asociacija įgyvendina įvairius kultūrinio bendradarbiavimo projektus su Lenkija ir Baltarusija, organizuoja tarptautinius mokymus-seminarus Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Gruzijoje.
Vykdo etnologinius tyrimus, leidžia leidinius.

Prenumeruokite naujienlaiškį