Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas


Didžiulė bendruomenė

  • Adresas: Karpiškių k. 3, Karpiškės, 25138 Trakų r. sav.
  • Telefonas: +37068258586
  • El. paštas: vida.brazione@gmail.com
  • Veiklos sritis: Nematerialaus kultūros paveldo / tradicinės kultūros puoselėjimas ir populiarinimas
    Vietos bendruomenių stiprinimas
  • Teisinė forma: Asociacija
  • Steigimo metai: 2017
  • Organizacijos tipas: Vietos bendruomenė

Apie organizaciją

Didžiulės bendruomenės tikslai: skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje; siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius; siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; bendradarbiauti su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje.

Projektai

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninė veiklą savivaldybėse“ įgyvendintas projektas „Bendraukime“ (2018).
Pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės strategijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ pateikta paraiška įgyvendinti projektą „Žiemos tradicijos kitaip“ (2019).

Prenumeruokite naujienlaiškį